Településfejlesztési koncepció

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (PMJVÖ) Közgyűlése a jelenleg hatályos településfejlesztési koncepciót (TFK) és integrált településfejlesztési stratégiát (ITS) a 261/2014. (09. 25.) sz. határozatával fogadta el. Az eredeti TFK 2030-ig szól.

2020. IV. negyedévében – a nemzeti programozási folyamattal egyidőben – Pécs is megkezdte a 2021–2027-es ciklusra való felkészülést. A veszélyhelyzet ideje alatt hozott 36/2021. (01. 26.) sz. Közgyűlési határozattal született döntés arról, hogy Pécs településfejlesztési koncepciójának, valamint Integrált Településfejlesztési Stratégiájának aktualizálását PMJVÖ megbízásából a Pécsi Városfejlesztési Nzrt. készíti azzal, hogy a társaság szakértőt vesz igénybe.

Az eredeti településfejlesztési koncepcióban több területre kiterjedő, az elmúlt időszak szakmai és szakmapolitikai változásait is kezelő aktualizálás történt, így a korábbiakhoz képest kompaktabb, a város és térsége fejlődését jobban szolgáló koncepció áll Pécs rendelkezésére.

A jelentősebb koncepcionális változások:

  • a dokumentum erőteljesebben jeleníti meg Pécs interregionális szerepkörét, ezzel a fejlődési iránynak is plusz dimenziót ad;
  • igazodva a közösségi trendekhez, markáns szerep jut a környezetvédelemnek, a megújuló energiahasznosítás rátanövelésének és az ökotudatosság erősítésének is;
  • a város elérhetőségének fejlesztése határozottabban jelenik meg, hiszen a kelet-nyugati, valamint déli nyitás is kiemelt fontosságú a baranyai megyeszékhely számára;
  • a korábbiakhoz képest sokkal inkább kulcsfontosságú a népességmegtartó képesség erősítése;
  • kiemelt prioritása van a gazdaságfejlesztésnek is, mivel Pécs jelentős lemaradásba került más nagyvárosokhoz képest az elmúlt időszakban, ezt orvosolni szükséges, különös tekintettel az ipartelepítési tényezők körének bővítésére és fejlesztésére, a tőkeellátottság növelésére és a várostérség gazdasági egyensúlyának javítására.

A dokumentummal kapcsolatos véleményét, javaslatait, észrevételeit legkésőbb 2021. szeptember 1-ig teheti meg jelen oldalon. A hozzászólások a honlapon közzétételre kerülnek.

Köszönjük, hogy véleményével Ön is hozzájárul Pécs Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának elkészítéséhez, ezáltal Pécsnek nagyobb esélye lesz a korábbiaknál hatékonyabb forrásszerzésre!

Vélemények

Laki Andrea

2021.08.05. - 10:59

1. "Pécs város kondicionáló zöldfelületeinek területi eloszlása és minősége nem kielégítő."
Zártkerti területeken egyre több újonnan kiköltöző már nem csak a gyümölcsfákat, hanem más fákat is kivágat, csupasz telkek állnak lassan mindenhol. Szigorításra lenne szükség ezen a területen is, mivel az árnyékot és oxigént adó fák lassan eltűnnek, a talaj minősége is romlik.
2. "A vízi közművek hálózata a legkorszerűbb környezetvédelmi elveknek megfelelően folyamatosan fejlesztett és karbantartott. " "A közmű hálózat fő elemei kiépítettek, jelentős területigény nem ismert. A vezetékes
vízellátásteljesen kiépült, s minden lakásban elérhető a városban. A városban a szennyvízcsatorna-ellátottság kiemelkedően jó, teljes körűen kiépített, ami országos viszonylatban is kedvezőnek számít."
Zsebedombon nagyon sok állandóan ott élő van, a vízhálózat kiépítése továbbra sincs napirenden. 21 éve csak ígéret van rá...