Integrált településfejlesztési stratégia

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban PMJVÖ) Közgyűlése a jelenleg hatályos településfejlesztési koncepciót (TFK) és integrált településfejlesztési stratégiát (ITS) a 261/2014. (09. 25.) sz. határozatával fogadta el. Az eredeti TFK 2030-ig szól.

2020. IV. negyedévében – a nemzeti programozási folyamattal egyidőben – Pécs is megkezdte a 2021–2027-es ciklusra való felkészülést, hiszen a veszélyhelyzet ideje alatt hozott 36/2021. (01. 26.) sz. Közgyűlési határozattal született döntés arról, hogy Pécs településfejlesztési koncepciójának, valamint Integrált Településfejlesztési Stratégiájának aktualizálását PMJVÖ megbízásából a Pécsi Városfejlesztési Nzrt. készíti azzal, hogy a társaság szakértőt vesz igénybe.

A módszeres áttervezés eredményeként több területre kiterjedő, az elmúlt időszak szakmai és szakmapolitikai változásait is kezelő aktualizálás történt az eredeti településfejlesztési stratégiában, így a korábbiakhoz képest kompaktabb, a város és térsége fejlődését jobban szolgáló stratégia áll Pécs rendelkezésére.

A jelentősebb koncepcionális változások:

  • a dokumentum erőteljesebben jeleníti meg Pécs interregionális szerepkörét, ezzel a fejlődési iránynak is plusz dimenziót ad;
  • igazodva a közösségi trendekhez, markáns szerep jut a környezetvédelemnek, a megújuló energiahasznosítás rátanövelésének és az ökotudatosság erősítésének is;
  • a város elérhetőségének fejlesztése határozottabban jelenik meg, hiszen a kelet-nyugati, valamint déli nyitás is kiemelt fontosságú a baranyai megyeszékhely számára;
  • a korábbiakhoz képest sokkal inkább kulcsfontosságú a népességmegtartó képesség erősítése;
  • kiemelt prioritása van a gazdaságfejlesztésnek is, mivel Pécs jelentős lemaradásba került más nagyvárosokhoz képest az elmúlt időszakban, ezt orvosolni szükséges, különös tekintettel az ipartelepítési tényezők körének bővítésére és fejlesztésére, a tőkeellátottság növelésére és a várostérség gazdasági egyensúlyának javítására.
  • Fontos szempont, hogy az hazai és európai uniós támogatásokból tervezett beruházásokat már nem elsődlegesen az integrált településfejlesztési stratégia, hanem az időközben új dokumentumként megjelent Fenntartható Városfejlesztési Stratégia tartalmazza. Ez azt is jelenti, hogy az ITS szerepe így már elsősorban településfejlesztési dokumentumként értékelendő.

A dokumentummal kapcsolatos véleményét, javaslatait, észrevételeit legkésőbb 2022. augusztus 7-ig teheti meg jelen oldalon. A hozzászólások a honlapon közzétételre kerülnek.

Köszönjük, hogy véleményével Ön is hozzájárul Pécs Megyei Jogú Város integrált településfejlesztési stratégiájának elkészítéséhez, ezáltal Pécsnek nagyobb esélye lesz a korábbiaknál hatékonyabb forrásszerzésre!